Köp förmånligare biljetter här!

Några ord om
rättigheter

Oy Moomin Characters Ltd är officiell innehavare av Mumin-upphovsrätten och Mumindalens figurer får inte användas för kommersiella syften utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. 

Däremot får du för eget bruk skriva ut så mycket exempelvis Mumin-pysselinstruktioner som du vill och skrivaren orkar med. 

Få mer information och kontakta oss på: www.moomin.fi

Köp förmånligare biljetter här!