Köp förmånligare biljetter här!

Ni kan kalla oss för
muminvärldsvälgörare...

Muminvärlden Ab är ett företag som förverkligar sina värderingar i praktiken. I den bifogade samhällsansvarsrapporten kan du läsa om vad det innebär i vår dagliga verksamhet. 

Muminvärldens samhällsansvarsrapport (PDF)

Köp förmånligare biljetter här!