Köp förmånligare biljetter här!

Gränser, kärlek och
en skopa sunt förnuft

I Muminvärldens verksamhet återspeglas familjefokus, ickevåld, vänlighet, miljömedvetenhet, god moral, fördomsfrihet samt säkerhet. 

I Muminvärlden innebär säkerhet såväl fysisk som psykologisk trygghet. Barnen kan ibland bli lite rädda för exempelvis Mårran och Stinky och dessa figurer träffas tryggt i Mumindalen tillsammans med den egna familjen. 

Mumindalen är belägen på en ö där man har strävat efter att bevara så mycket som möjligt av naturen, vilket framgår av den rikliga växtligheten och faunan. Den finländska sommaren innefattar även exempelvis humlor och liljekonvaljer. Visst ser du som förälder till att barnen inte stoppar exempelvis främmande bär i munnen. Vi låter Kailos natur blomstra i sin mångsidighet, så att alla kan njuta av den frodiga Muminvärlden.

På ön har man särskilt beaktat brandsäkerheten. I Muminvärlden finns släckvattentunnir utplacerade med jämna mellanrum. Samtliga byggnader har nödvändig släckutrustning. Observera brandsäkerheten genom att endast röka på anvisade platser. 

I händelse av små olyckor finns det plåster och annan första hjälpen-utrustning att tillgå i informationen. I informationen finns det även alltid en person med kunskap om första hjälpen på plats.

Köp förmånligare biljetter här!