Köp förmånligare biljetter här!

Hemulens hus

Hemulens hem är en riktig botanikers, vilket kanske förklarar den grönis åboensis som växer i stöveln. Husets fjärilssamling har vuxit ordentligt och trädgården håller på att förvildas – nu när den äntligen har fått av Hemulens nya gödselblandning, som förebådar ett vetenskapligt genombrott ...

Köp förmånligare biljetter här!