Köp förmånligare biljetter här!

Pappans Foto

Le – och du kan vara med på ett familjeporträtt med Mumintrollet! Pappans Foto är en fotoateljé där man kan komma med på studiofoton med Mumintrollet. Fotografer är naturligtvis Mumindalens konstnärer Umbrat. Fotot är ett fint minne av Muminvärlden och du kan också ta med ett som present. Du kan lösa ut fotografierna i utskriven och i digital form. Det finns också en liten butik intill fotoateljén.

ÖPPEN SOMMAREN 2019

8.6–11.8
kl. 11–17.30

12.8–25.8
kl. 12.30–17.30

Köp förmånligare biljetter här!