Ansvarsfull temapark

Snusmumriken i skogen”Det blev tyst. Sedan sa Snusmumriken långsamt: Det skulle vara hemskt om jorden sprängdes. Den är så vacker.” (Kometen kommer)

Muumimaailma Oy är ett turismföretag som grundades 1993 i Nådendal och baseras på den finlandssvenska författarinnan och konstnären Tove Janssons Mumin-berättelser. Temaparken grundades på Dennis Livsons, producent av den tecknade Mumin-serien, initiativ för att skapa upplevelser för barn och deras familjer. Ansvar för miljön är en viktig del av Muminvärldens värderingar, inte enbart som skrivna värderingar utan även på grund av Mumintrollens livsåskådning. Muminvärlden finns mitt i den vackraste skärgårdsnaturen och naturen utgör en del av stämningen och upplevelsen. Muminvärlden har bland annat beviljats Sustainable Travel Finland-märket och certifikatet Ekokompassen för sitt hållbarhetsarbete. Företag som beviljas certifikatet Ekokompassen utför genuina effektiva miljöåtgärder.

Muminvärldens miljölöfte

Muminvärlden handlar i enlighet med sina värderingar i förhållande till den omgivande ömtåliga skärgårdsnaturen och en historiskt värdefull verksamhetsmiljö. Det innebär att

  • vi i all vår verksamhet strävar efter att skydda naturen och främja iförandet av alternativ som sparar miljön.
  • vårt mål är att vara en aktivt påverkare inom turism och föregå med exempel som miljöaktör.
  • vi strävar efter att bibehålla naturens mångfald och främja hållbar utveckling. Miljöfostran är en del av våra produkter.
  • vi kommunicerar aktivt om vår hållbara verksamhet.

Muminvärldens ansvarsprinciper

Vårt kulturella ansvar innebär att vi främjar barnens kultur, fostran och välgörenhet. Vårt miljöansvar innebär att vi använder 100 % förnybar energi (el och lampor), minskar vattenförbrukningen och avfallsmängden samt effektiviserar återvinningen. Vårt sociala ansvaromfattar kundernas och personalens välbefinnande, produkternas och upplevelsernas säkerhet samt ungas sysselsättning och därmed introduktion i det kommande arbetslivet. Vårt ekonomiska ansvar härrör från att vi är en betydande aktör inom turismen i området, som säkerställer upphandlingskedjans ansvarsfullhet samt den egna affärsverksamhetens lönsamhet.

Sustainable Travel Finland

Visit Finland har utvecklat programmet Sustainable Travel Finland, riktat till tursimföretag och -områden. Med hjälp av de strikta kvalitetskriterierna kan företag och turismområden bevilja det uppskattade märket Sustainable Travel Finland. Muumimaailma Oy deltar i ansvarsprogrammet och har beviljats märket Sustainable Travel Finland i september 2021 som ett erkännande för sitt ansvarsarbete.

Ekokompassen-certifikatetEkokompassen

Muminvärlden har beviljats Ekokompassen-certifikatet. Det är ett erkännande för konkret miljöarbete och visar att vi utför genuint effektiva miljögärningar.

Ansvarstips till besökare

Var och en av oss kan genom egna val påverka miljöns välbefinnande. Välj kollektivtrafik när det är möjligt. Från Åbo kommer man till exempel till Nådendal med de lokala bussarna 6 och 7 och med båten Ukkopekka. Om du reser med egen bil kan du parkera den på Muminparkeringen. Därifrån kommer du med buss till gamla Nådendal.

Ta hand om ditt eget skräp under besöket. Lämna inget i naturen, utan sortera skräpet enligt anvisningarna vid våra insamlingspunkter.

Undvik matsvinn genom att till exempel endast ta så mycket mat från buffébordet som du eller din familjemedlem säkert orkar äta. Man behöver inte gå hungrig därifrån, man får alltid ta till!