Mobilappens användarvillkor

1 Allmänt

Muminvärlden-appen (senare ”Appen”) ägs och tillhandahålls av Muumimaailma Oy (senare ”Muumimaailma”), FO-nummer 0925595-8, adress: Muumimaailma Oy, Kaivokatu 5, 21100 Nådendal, Suomi Finland. Via appen kan kunden (senare ”Kunden”) bekanta sig med Muminvärlden och köpa produkter och tjänster (senare ”Produkter”) i enlighet med dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor tillämpas på Appen och innehållet i den.  Genom att använda Appen godkänner Kunden dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem samt separata anvisningar i Appen. Kunden har tillgång till Användarvillkoren i Appen. Vi rekommenderar att Kunden sparar eller skriver ut användarvillkoren för senare bruk. Villkoren i anslutning till Appen finns på finska, svenska och engelska.

2. Muminvärlden-appen

Appen är en mobiltjänst riktad till Muminvärldens kunder. Appen kan användas antingen på basnivå utan registrering eller alternativt som registreras användare i form av en så kallad Muminvärldens Familjebekant (senare ”Familjebekant”). Basnivån, det vill säga icke registrerade användare. Kunden behöver inte registrera sig för att ladda ner och använda Appen. På basnivån får Kunden via Appen information om Muminvärldens produkter, verksamhetsställen och tjänster. Icke registrerade användare kan inte göra beställningar via Appen eller använda de förmåner som Appen erbjuder. Familjebekanta, det vill säga registrerade, inloggade användare. För att registrera sig i Appen krävs att man ansluter sig som Muminvärldens Familjebekant. Som Familjebekant får Kunden tillgång till aktuella förmåner och kan göra beställningar och inköp via Appen. Appen i sig fungerar som ett elektroniskt stamkundskort som Kunden ska visa upp vid besök i Muminvärlden.  Familjebekanta kan via Appen göra beställningar från vissa av Muminvärldens försäljningsställen och hämta sin beställning vid önskad tidpunkt. Via Appen får Kunden bland annat information om aktuella förmåner och erbjudanden, information om dagens programutbud, information om giltiga inträdesbiljetter och andra inköp samt kan använda det digitala innehåll som tillhandahålls. De fullständiga villkoren för programmet Muminvärldens Familjebekant finns på Muminvärldens webbplats www.muumimaailma.fi. För att säkerställa Appens störningsfria funktion ska Kunden se till att han eller hon använder den senaste appversionen.

3. Produktutbud och prislista

Produktutbudet i Appen innehåller inte alla Muminvärldens produkter och produktutbudet har också begränsats enligt Muminvärldens öppettider. Alla priser inkluderar gällande mervärdesskatt samt andra tillämpliga skatter och avgifter.

4. Beställning

4.1 Beställning

En Familjebekant kan göra en beställning och betala den via Appen, varvid beställningen kan hämtas direkt i uthämtningspunkten vid valt försäljningsställe. Beställningen ska betalas innan den hämtas. Det är inte möjligt att göra en beställning till alla Muminvärldens verksamhetsställen. Appen meddelar på vilka verksamhetsställen man kan göra en beställning. Med tidpunkt för beställning avses senare den tidpunkt när Kunden bekräftar och betalar sin beställning i Appen. En beställning via Appen är bindande för Kunden. Tillverkningen av en beställning som kräver tillverkning inleds så snart som möjligt på verksamhetsstället. Kunden kan via Appen följa upp när beställningen kan hämtas. Kunden får via Appen ett meddelande om att beställningen är klar, såvida Kunden har tagit i bruk Appens meddelanden i Appens inställningar. Beställningar som inte kräver tillverkning, till exempel lotterier, ansiktsmålning och andra liknande tjänsteprodukter kan hämtas genast när Kunden har fått bekräftelse via Appen. Muminvärlden strävar efter att så snabbt som möjligt tillverka Kundens beställning. Kunden förstår att det under högsäsong kan ta längre tid än förväntat att tillverka beställningen och att den inte nödvändigtvis genast kan hämtas. Kunden har inte rätt till ersättning på grund av försenad beställning, såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag.

4.2 Betalning av förhandsbeställning

Kunden kan betala beställningen med det betalsätt som Nets A/S erbjuder. Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Nets A/S. Genom att godkänna dessa villkor godkänner Kunden samtidigt Nets A/S användarvillkor https://www.nets.eu/fi/payments/customerservice/acquiring/terms-and-conditions-for-acquiring/.

4.3 Avbeställning

Kunden har inte rätt att göra en avbeställning. Ångerrätten vid distansförsäljning i enlighet med tillämplig lag gäller inte för enskilda leveranser av livsmedel och andra dagligvaror.

4.4 Försenad hämtning av beställning

Vi strävar efter att tillverka beställningen så snabbt som möjligt. Kunden kan via Appen följa upp när beställningen kan hämtas. Kunden får via Appen ett meddelande om att beställningen kan hämtas, såvida Kunden har tagit i bruk Appens meddelanden i Appens inställningar. Beställningen förvaras på verksamhetsstället i 25 minuter från det att beställningen är klar att hämtas, dock högst till den tidpunkt försäljningsstället stänger. Om Kunden inte hämtar sin beställning inom denna tid kasseras beställningen. Kunden har inte rätt till ersättning för försenad hämtning. För att produktsäkerheten ska kunna säkerställas överlämnas inte produkter efter att hämtningstiden har löpt ut.

4.5 Produktreklamationer

Reklamationer som gäller produkter ska göras antingen direkt vid försäljningsstället i fråga eller via Appen i responsavsnittet. Kunden kan åberopa rättsmedel i enlighet med tillämplig lag.

5. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt till Appen

Appen och dess innehåll, inklusive bland annat varumärken, firmanamn, produktinformation och bilder är Muminvärldens och/eller dess samarbetspartners egendom som skyddas av bland annat upphovsrättslagen samt internationella avtal om immateriella rättigheter. Vi förbehåller oss alla rättigheter till Appen och dess innehåll. Appen får endast användas för personligt, icke kommersiellt bruk. Man får titta på, bläddra bland och spara material på en enhet samt skriva ut delar av detta för personligt bruk. Kopiering, annan lagring, citat, förmedling och annat utnyttjande av materialet i Appen eller del av detta utan Muminvärldens på förhand beviljat uttryckliga skriftliga tillstånd är förbjudet. Kunden får inte använda Appen i strid med dessa villkor, lagen eller god sed.

6. Muminvärldens ansvar

Appen med innehåll erbjuds Kunden ”som den är”. Muminvärlden ansvarar inte för fel, brister eller andra felaktigheter i det innehåll som förmedlas i Appen. Muminvärlden garanterar inte tillgång till Appen eller dess oavbrutna eller felfria funktion.  Muminvärlden ansvarar inte för några kostnader, förluster eller andra eventuella skador som kan orsakas av användningen av denna App eller den information som ges i Appen, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

7. Tjänster från tredje part

Appen kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller administreras av tredje part. Muminvärlden ansvarar inte för funktionen eller innehåll på eller andra egenskaper hos dessa tredje parters webbplatser. När Kunden besöker dessa webbplatser ska Kunden före användningen godkänna webbplatsernas eventuella användarvillkor.

8. Behandling av personuppgifter

Muminvärlden behandlar och samlar in personuppgifter om registrerade användare för att kunna genomföra tjänster samt administrera och utveckla kundrelationerna. En mer detaljerad dataskyddsbeskrivning om Muminvärldens kundregister finns på Muminvärldens webbplats: https://www.muumimaailma.fi/yritysinfo/tietosuojaseloste Här finns en kort beskrivning av principer och tillvägagångssätt i anslutning till behandlingen av personuppgifter som gäller appen.

8.1. Registrets personkategorier samt datainnehåll och kategorier av personuppgifter

Mobilapp I registret behandlas namn- och kontaktuppgifter om användarna av Muminvärldens mobilapp kopplade till enhetens unika identifierare. Insamlingen av personuppgifter grundar sig på att den registrerade själv lämnar uppgifter och att uppgifter samlas in med den registrerades samtycke. En del av uppgifterna skickas till Muumimaailma Oy:s kundhanteringssystem. Sådana personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Marknadsföringstillstånd
 • Beställningsinformation
  • Beställda produkter och tjänster
  • Beställningsdatum

Andra uppgifter som samlas in:

 • Betalsättsinformation (Nets A/S) (frivillig)
 • Positionsdata (frivillig)

Positionsdata och betalsättsinformation överlåts inte automatiskt utanför mobilappens hanteringssystem. Positionsdata samlas endast in när mobilappen är aktiverad. Systemet Magiskt armband S.k. RFID-baserad data används när kunden registrerar en identifierare med RFID-chip som används för olika funktioner inne i parken. Dessa funktioner består av olika specialeffekter, infotavlor och andra funktioner som tillhandahåller individualiserat innehåll. Då sparas dessutom följande uppgifter om kunden:

 • RFID-etikett
 • Namn
 • Födelseår
 • Stad
 • Favoritfigur
 • Favoritfärg

Personuppgifter om icke registrerade användare insamlas inte.

9. Övriga villkor

Muminvärlden kan enligt eget övervägande ändra, uppdatera, annullera eller ta bort Appen, Appens innehåll eller delar av denna. Detta inkluderar även tillägg till dessa användarvillkor. Väsentliga avtalsändringar meddelas dock Kunden inom rimlig tid på förhand innan ändringarna träder i kraft, antingen via Appen eller e-post till den e-postadress Kunden har angett. Kunden ska godkänna ändringarna av användarvillkoren för att kunna fortsätta använda Appen. Kunden ska använda Appen enligt användarvillkoren för den appbutik där Kunden har skaffat Appen. Kunden har tillgång till Appen utan separat inloggning tills dess Kunden avinstallerar Appen från sin enhet. Kunden ansvarar för att de uppgifter som anges är riktiga, att användarnamnet och lösenordet förvaras omsorgsfullt samt för att telefonens/enhetens dataskydd är ordnat på ett vederbörligt sätt. Kunden ansvarar för allt som görs med hans eller hennes koder i Appen. På användningen av tjänsten, inköp via Appen och dess villkor tillämpas Finlands lag.  Om Kundens hemvist är i ett EU-land har dock tvingande bestämmelser i detta lands konsumentskyddslagstiftning företräde i förhållande till dessa regler. Parterna strävar efter att i första hand lösa meningsskiljaktigheter orsakade av detta avtal genom förhandlingar. Om en förlikning inte är möjlig avgörs tvisten i behörig rättsinstans på kundens hemort. Kunden kan även föra tvisten för behandling i behörig rättsinstans på Muminvärldens hemort. Dessutom kan kunden föra tvisten för behandling på en plattform för tvistlösning i sitt hemland. Nedan finns information om lokala forum: Finland: Konsumenttvistenämnden, PB 306, 00531 Helsingfors, Finland, www.kuluttajariita.fi. Kunden kan föra tvister som gäller inköp via Muminvärld-appen för avgörande i Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning (Online Dispute Resolution Platform, http://ec.europa.eu/odr).

10. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om Appen, kontakta Muminvärldens kundtjänst: Muumimaailma Oy 0925595-8 Kaivokatu 5 21100 Nådendal Suomi – Finland info@muumimaailma.fi +358 25 111 111