Rättigheter

Ett ord om rättigheter

Oy Moomin Characters Ltd är officiell innehavare av Mumin-upphovsrätten och utan dess tillstånd får karaktärerna i Mumindalen inte användas i kommersiella sammanhang.

För eget bruk får du till exempel skriva ut Mumin-pysselanvisningar så mycket du orkar och skrivaren klarar av.

Läs mer och kontakta oss: www.moomin.fi