Muminvärlden

Muumimaailma Oy

Muminhuset i solskenMuumimaailma Oy är ett turismföretag som grundades 1993 i Nådendal och baseras på den finlandssvenska författarinnan och konstnären Tove Janssons Mumin-berättelser.

Temaparken grundades på Dennis Livsons, producent av den tecknade Mumin-serien, initiativ för att skapa upplevelser för barn och deras familjer. Syftet med parken är att förverkliga Muminfilosofin: familjefokus, ickevåld, vänlighet, miljömedvetenhet, säkerhet, äventyr samt värderingar som främjar barnuppfostran.

Geografiskt verkar Muumimaailma Oy på två platser: På ön Kailo i gamla staden i Nådendal samt i Nådendals stadscentrum där Det förunderliga caféet, Muminbutiken och Muminparkeringen finns. Företagets omsättning har ökat från tidigare en miljon till nästan sju miljoner. Företagets ägarförhållanden fördelas enligt aktiefördelningen på följande sätt:

  • Livson Group Oy 52 %
  • Baltic Archipelago Oy 18 %
  • Muumimaailma Oy 30 %

Muminvärldens styrelseordförande är Tim Livson och i styrelsen är Irmeli Rytkönen och Wille Niinistö. Verkställande direktör är Tomi Lohikoski. Mer information för pressen fås från Ann-Karin Koskinen: ann-karin.koskinen@muumimaailma.fi / 040 590 0701

Vem skapade Muminvärlden?

Dennis LivsonTove Jansson skapade muminfigurerna, men Dennis Livson (1946–2013) var mannen bakom Muminvärlden och Muminanimationerna.

Livson, som föddes i Helsingfors, var en mångsidig yrkesman och företagare som målmedvetet började genomföra sin vision om att skapa barnprogram med pedagogiska mål på 1980-talet. Den animerade Muminserien som producerades i Japan omfattade sammanlagt 104 avsnitt och skapades i samarbete med Tove Janssons bror, Lars Jansson.

Livsons idé om att skapa en Mumin-temapark fick vind i seglen i början av 1990-talet. Efter att Tove Jansson godkänt planen öppnades den första och enda Muminvärlden i världen i Nådendal 1993, på ön Kailo. Dennis Livson verkade som konstnärlig ledare på Muumimaailma Oy.

Muminfilosofin grundar sig på en mängd fina värderingar: familjefokus, vänlighet, respekt för naturen och andra människor, äventyrslust och säkerhet. Dessa värderingar återspeglas i Muminvärlden och all dess verksamhet. I Muminvärlden kan du förutom med Mumintrollen även bekanta dig med den äkta skärgårdsnaturen och ön Kailo skapar utmärkta förutsättningar för njutningsfull barnkultur tillsammans med familjen.

Vem ritade Mumintrollet?

Tove Jansson Muminvärldens bakgrund är i slutändan en kvinnas livsverk; den finlandssvenska författarinnan och bildkonstnären  Tove Jansson. Hon skapade Muminfigurerna i sina böcker av vilka den första (Småtrollen och den stora översvämningen) publicerades år 1945.

Tove Jansson (1914–2001) var en exceptionell kvinna med många talanger som förverkligade sig själv storskaligt. Hon var både författarinna, konstnär, serie- och karikatyrtecknare och filosofie doktor. Tove Jansson var mycket produktiv och steg till framgång när hennes tredje Muminbok (Trollkarlens hatt, 1948) fick sitt genombrott även internationellt.

Numera är Tove Jansson Finlands genom tiderna mest översatta författare. Hennes verk kan läsas på fler än 30 språk. Utöver Muminberättelserna skrev Tove Jansson om annat också, på äldre dagar koncentrerade hon sig främst på att skriva böcker för vuxna.

Tove Janssons verk har berört människor oberoende av ålder, tid och plats. När Rundradion Ab år 2004 arrangerade omröstningen Stora finländare kom Jansson på 19:e plats. Varje finländare som är stor nog att förstå sin omgivning känner till Mumintrollen, men ännu populärare är figurerna i Japan. I Japan har Mumintrollen blivit ett fenomen som har lett till att folk reser till Finland till och med för att hålla bröllop – och var annars än i Muminvärldens Muminhus.