Muumihahmot vilkuttavat muumitalon edessä.

Figurer

Hur väl känner du Muminfigurerna? Vet du vem Hemulen är? Eller Filifjonkan?

Bekanta dig med figurerna redan före din resa till Muminvärlden.