Hattivatit luolassa

Hatti­fnattarna

Man kan känna hattifnattarnas närvaro som elektricitet i luften när det åskar.

Hattifnattarnas uttryckslösa ansikten gör att det är omöjligt att avgöra om de är glada, ledsna eller arga. Hattifnattarna rör sig alltid ljudlöst i klungor. De varken talar, äter eller dricker något.