Pikkumyy laulaa ilmapallot kädessä

Lilla My

Hon är ett ettrigt litet busfrö i sin hårknut och ju mer hisnande äventyr, desto ivrigare blir hon. Ibland verkar My älska att det finns lite kaos i luften. My bor tillsammans med Muminfamiljen i Muminhuset. Hon vill alltid bestämma själv vad hon gör är stor i orden mot vem hon vill. My tar snabbt ner den på jorden som försöker hoppa henne på näsan!