Tytöt Hemulin jätskillä.

Hemulens Glass

Vad känns där i min mage? Alldeles tydligt ett hål för en glass!

Öppettider:
11.6.–30.6. kl. 12.00–16.30
1.7.–31.7. kl. 11.00–17.00
1.8.–18.8. kl. 12.00–16.30

Läge på kartan »