Näköala Naanantalin saaristoon

Republikens utsiktsplats

Vem skulle kunna gissa att man från Muminvärldens höga strandklippa kan se ända till Gullranda, Finlands presidents sommarvilla. När Finlands flagga vajar i flaggstången på Gullranda är presidenten på plats.

Läge på kartan »